Programmatic
Vlidator – ValidationUtils 사용하기
Vlidator – Property 파일 사용하기

Declarative
Declarative Validators – Valang 사용하기
    – Valang – syntex
    – Valang – CustomFunction
    – ValangValidatorFactoryBean -> ValangValidator

참조
Fail-fast vs. complete validation
Really easy field validation 사용하기 (4)
Spring MVC 9장
Spring Modules